Matriculació vehicles procedents Regne Unit a partir 1/1/2021 (nota informativa DGT)


Amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la qual s’ha fet efectiva a 01/01/2021 una vegada finalitzat el període transitori que es va establir, ha tingut efectes en la matriculació de vehicles, tant nous com usats, procedents d’aquest país en tant en quant han deixat de ser aplicables les normes comunitàries en matèria de duanes i IVA.

A tenir en compte que això no afecta a Irlanda del Nord.

La DGT ens ha fet arribar una nota informativa sobre els documents que s’exigeixen, des del 1/1/2021, als vehicles procedents del Regne Unit.

En resum, per a matricular vehicles procedents del Regne Unit s’exigirà, a més de la documentació habitual (fixats a l’annex XIII del Reglament General de Vehicles), la següent:

VEHICLES NOUS (no matriculats):

  1. Importats abans del 1/01/2021: no s’exigeix DUA. L’importador no ha de declarar la importació ni fer constar el despatx de duanes a la targeta ITV.
  2. Importats després del 1/01/2021: s’exigeix DUA. L’importador ha de declarar la importació i fer constar el despatx de duanes en una diligència administrativa a la targeta ITV.

VEHICLES MATRICULATS AL REGNE UNIT:

  1. Abans del 1/01/2021: certificació duanera de l’estatut UE del vehicle o DUA.
  2. Després del 1/01/2021: DUA o certificació duanera de l’estatut UE.

En vehicles matriculats a Irlanda del Nord no cal, ja que ho acreditaran mitjançant certificat del registre del vehicle -V5C- on hi consta el domicili.

2017 Gremi del Motor de Barcelona i província

c/ Gran de Gràcia nº 69 E/sol. 08012 Barcelona

Tel: 93.415.06.95 - Fax: 93.415.19.76