Objectius i funcions


 

60 anys d'història i una dilatada experiència, la voluntat dels nostres socis de treballar en la defensa i de promoció comuna dels seus interessos col·lectius, aquestes són les eines per afrontar els canvis en el sector de l'Automoció.

El Gremi del Motor evoluciona alhora que el sector d'automoció. 

Per fer front al nou marc, el Gremi del Motor vol ser protagonista en els següents objectius i funcions:

- Representar, assessorar i defensar als seus socis, en la seva activitat econòmica

- Promoure davant l'Administració i l’opinió pública, la imatge i el prestigi del sector

- Negociar els marcs de condicions laborals del sector a través de la negociació col·lectiva

- Prestar servei tècnic i qualificat pels socis

- Informar puntual i continuadament als socis de tot allò relacionat amb la nostra activitat

- Emprendre iniciatives i projectes per dinamitzar el sector

- Formar mitjançant cursos adequats a les necessitats reals del sector

- Relacionar-se i col·laborar amb els diferents Departaments de l’Administració Estatal, Autonòmica, Municipal, Associacions de Consumidors i Patronals, davant els quals el Gremi està considerat com l’interlocutor vàlid i qualificat per a participar en tots aquells assumptes que afecten professionalment als seus associats. Influir en la legislació i normatives que afecten al sector

2017 Gremi del Motor de Barcelona i província

c/ Gran de Gràcia nº 69 E/sol. 08012 Barcelona

Tel: 93.415.06.95 - Fax: 93.415.19.76