Formació per treballar amb vehicles elèctrics i híbrids, amb alt voltatge [Formació bonificable]


Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo www.fundae.es

 

Motivació de la proposta formativa

L’automoció s’està transformant per la necessitat d’incorporar solucions de mobilitat més netes i eficients. En aquest nou escenari tenen una major presència els vehicles elèctrics i més endavant els vehicles connectats i autònoms. Per això és necessari que els equips comercials i de postvenda que estan en contacte amb els vehicles elèctrics, s’entrenin i coneguin  -més enllà de la formació sobre producte de la seva marca- com tractar, manipular, usar aquests vehicles, els sistemes de recàrrega i la normativa relativa al vehicle elèctric.

El Gremi del Motor i Maswer proposen aquesta formació per transmetre aquests coneixements als professionals del motor amb els següents dos mòduls formatius, que a més té l'objectiu de protegir i prevenir potencials riscos de descàrregues elèctriques.

Proposta formativa

 

Mòduls dissenyat per a

ÀREA COMERCIAL

ÀREA POSTVENDA

Denominació

Conscienciació per a treballs segurs amb Vehicles Elèctrics

Qualificació per al treball en vehicles amb sistemes d'alta tensió intrínsecament segurs

Objectius

• Treball segur amb vehicles, equip associat, sistemes de recàrrega.

• Identificació dels components i línies d’alt voltatge sobre el vehicle.

• Coneixement de les tasques mecàniques en el vehicle.

• Conèixement de les mesures de seguretat per a evitar l'ús no autoritzat o inadequat.

• Perills de l'electricitat i les bateries.

• Antecedents de l'electromobilitat i nous perills.

• Fonaments electrotècnics i aplicació dels mètodes de mesurament adequats.

• Primers auxilis en cas d'accidents elèctrics.

• Regulacions i organització per a un treball segur

• Tipus d'accionament elèctric i els seus conjunts d'alta tensió

• Xarxes elèctriques en el vehicle i infraestructura de càrrega necessària.

• Preparació per al treball i anàlisi de perills.

• Implementació d'activacions certificades i posada en marxa de sistema HV.

Titulació que es lliurarà a l’alumne

Certificat de participació

Certificat acreditatiu si es supera un examen

o certificat de partipació

Metodologia I capacitació

El curs s'imparteix a Alemanya i ara s'implanta al nostre país DGUV Information 200-006 

El curs s'imparteix a Alemanya i ara s'implanta al nostre país DGUV Information 200-006 

Pre-requisit per la participació

 

Formació professional automoció completada

 

Per a més informació

Contactar Gremi del Motor, Tel. 93-415-06-95

Sobre Maswer

https://maswer.es/  Responsable de la formació: Miguel Champer

Modalitats formatives

Maswer té el centre de formació a la població d'Abrera, però la formació es pot fer en instal·lacions que compleixin uns requisits.

El formulari d'inscripció de FORMACIÓ MASWER va dirigit als alumnes que es volen inscriure i la formació s'impartirà al centre formatiu de Maswer. Maswer es reserva la possibilitat d'oferir a l'alumne impartir la formació en insta·lacions d'empreses col·laboradores.

El formulari d'inscripció de FORMACIÓ A LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA va dirigida a les empreses amb un espai de formació propi que disposen d'un espai de formació propi a casa seva (in stiu) que reuneix els requisits. L'empresa té opció de permetre voluntàriament que alumnes d'altres empreses puguin participar.

Un valor afegit de la formació a les pròpies instal·lacions és que els grups d'empreses i els concessionaris poden organitzar per tots els punts de venda de totes les marques i als professionals externs amb que col·labora i així prevenir els possibles riscos operatius vinculats amb el vehicle elèctric.

Modalitat

FORMACIÓ MASWER

FORMACIÓ A LES INSTAL·LACIONS DE L’EMPRESA (IN SITU)

Lloc

Centre formatiu de Maswer a la població d'Abrera (veure a Google Maps). Maswer es reserva la possibilitat d'oferir a l'alumne impartir la formació en altres instal·lacions o instal·lacions d'empreses col·laboradores. 

En un espai de formació de l’empresa, que ha de reunir els requisits que figuren en el formulari.

Nivell 1. Preu

ÀREA COMERCIAL

295€/persona. Inclou dinar, amb un màxim de 8 persones

1a edició Data: 17/02/2022 Horari: De 9:30 a 18 hores

1.100€ per formació, amb un màxim de 6 persones

75€/dia cost extra si el centre no disposa d’un vehicle elèctric

Maswer contactarà amb la persona que fa la sol·licitiud per concretar la data i horari de formació

Nivell 2. Preu

ÀREA POSTVENDA

470€ per persona. Inclou dinar, amb un màxim de 8 persones

1a. edició Data: 21 i 22 de febrer 2022 Horari: De 9:30 a 18 hores

1.720€ per formació, amb un màxim de 6 persones

75€/dia cost extra si el centre no disposa d’un vehicle elèctric

Maswer contactarà amb la persona que fa la sol·licitiud per concretar la data i horari de formació

Inscripcions

Accedir al formulari

Petició de formació in situ

2017 Gremi del Motor de Barcelona i província

c/ Gran de Gràcia nº 69 E/sol. 08012 Barcelona

Tel: 93.415.06.95 - Fax: 93.415.19.76