Guia de suport pel punt de venda de vehicle elèctric